Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Yoyo Kinderopvang

Yoyo Kinderopvang

Kleinschalig ,flexibel, gezellig

Huisregels en gewoonten Yoyo Kinderopvang

Opvang uren

-Yoyo Kinderopvang is 46 weken per jaar open voor opvang.

- De reguliere openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 6:30 tot 18:15. Indien er andere dagen en/of tijden gewenst zijn is dit in overleg mogelijk tegen een tarief van 150%.

-Yoyo kinderopvang is 6 weken per jaar gesloten voor vakantie in welke de opvang uren niet gerekend worden. Ouders kunnen daarbovenop nog 3 weken vakantie zelf onbetaald vrije dagen inplannen. (bij 1 vaste opvangdag per week dus 3 dagen, bij 2 vaste opvangdagen 6 dagen, etc.). Een ouder betaald dus 43 weken per jaar de contracturen.

-Yoyo Kinderopvang maakt begin november het vakantierooster voor het komende jaar bekend aan de ouders.

-Ouders geven vrije dagen en/of vakanties minimaal 1 maand van te voren schriftelijk of per Whatsapp door. Bij melden binnen een maand worden de uren op de normale wijze berekend.

-Extra opvang of wisseling van dagen wordt in overleg met de gastouder gedaan. Dit is mogelijk indien de bezettingsgraad van Yoyo Kinderopvang dit toelaat.

- Yoyo Kinderopvang regelt geen vervangende gastouder/opvang indien Yoyo Kinderopvang gesloten is.

-Contracturen worden altijd gerekend (m.u.v vakanties gastouder en de zelf door ouders in te plannen vakantie).

-Indien een kindje eerder wordt gebracht en/of later wordt gehaald wordt dit berekend per kwartier (in voordeel van de gastouder) en extra bovenop de contracturen gerekend. Indien een ouder een kind later komt ophalen dan de afgesproken tijd graag in overleg met een berichtje of telefoontje.

- Structurele wijzigingen in uren en of dagen worden schriftelijk gemeld en vervolgens wordt er een nieuw contract opgesteld met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

- Tarieven gelden per kalenderjaar en worden minimaal 2 maanden voor het begin van het nieuwe jaar doorgegeven.

- In geval van verlof van de vraagouder blijven de contracturen van toepassing.

- Flexibele opvang is mogelijk, hierbij moet rekening gehouden worden dat vaste kinderen voor flex gaan. Dit houdt in dat wanneer er geen dagen op contract staan deze dagen niet vastgehouden zullen worden en het risico bestaat dat het wordt vergeven aan een vast contract. Mocht het wenselijk zijn dat vaste dagen vrijgehouden worden voor flexibel inroosteren dan wordt er minimaal 5 uur per dag per kind gerekend als reserveringskosten.

Ziekte

-Kinderen met koorts mogen niet komen als ze paracetamol hebben gehad, ook wordt er geen paracetamol hier gegeven tenzij er van te voren een medicijnverklaring is ingevuld.

-Kinderen met een besmettelijke ziekte, zoals o.a. buikgriep ( diarree en/ of overgeven) mogen niet komen. Bij overgeven en diarree moet het kind 24 uur vrij hiervan zijn voor ze mogen komen.

- Krentenbaard moet eerst behandeld worden met een antibiotica zalfje van de huisarts alvorens ze welkom zijn in de opvang.

-Kinderen met kinderziektes zijn al besmettelijk voor het uitbreken, weren

heeft dan ook geen zin. Mocht een kind hierdoor te veel aandacht nodig hebben en is dit niet haalbaar in de groep, dan eerst goed thuis uitzieken.

-Bij waterpokken zijn ze weer welkom zodra alle plekjes ingedroogd zijn.

-Kinderen die koorts hebben tot 38,5 graden mogen komen zolang ze in staat zijn om mee naar buiten te gaan en mee kunnen draaien in de groep. Boven de 38,5 graden in overleg met de gastouder. Als een kind 24 uur koortsvrij is, is hij/zij weer welkom in de groep.

-Wanneer door ziekte een kind te veel aandacht vraagt en dit niet haalbaar is in de groep moet het opgehaald worden.

-Tijdens een griep epidemie moeten zieke kinderen thuis blijven i.v.m. besmettingsgevaar, pas na goed uitzieken zijn ze weer welkom

- Kinderen met luizen moeten eerst behandeld worden net als de overige gezinsleden.

- In geval van twijfel graag voor het brengen contact opnemen met de gastouder om te overleggen.

-Indien een kind niet fit genoeg is om naar school te gaan is het ook niet fit genoeg om in de groep mee te draaien.

- Yoyo kinderopvang haalt geen zieke kinderen op van school.

-Bij afwezigheid door ziekte van een kindje blijven de contracturen gelden.

Overigen

 Yoyo Kinderopvang zorgt voor:

-Ontbijt (bij aanvang opvang voor 7:00)

-Tussendoortjes, fruit

-Lunch

-Slaapzakken

-Beddengoed

-Slabbetjes

-Luierdoekjes

-Kinderwagen

 Ouders geven mee (indien van toepassing)

-Luiers

-Flesvoeding

-Potjes babyvoeding

-Speciale voeding als een kindje op dieet staat

-Reservekleding

-Zwemkleding, zwemhanddoek, zonnebrand

-Regenkleding, laarzen, paraplu

-Knuffeltje, speen

- Van huis meegenomen speelgoed mag door alle kinderen gebruikt worden. Yoyo Kinderopvang is niet verantwoordelijk voor schade aan meegenomen speelgoed.

- Jassen en schoen worden uitgetrokken alvorens de woonkamer te betreden door de kinderen. Ook graag schoenen uit bij ouders die de woonkamer willen betreden. Dit i.v.m. de hygiëne.

-Voor vragen, roosterwijzigingen en vakantieaanvragen is Yoyo Kinderopvang telefonisch of per Whatsapp /Telegram ( 072-5038198, 06-22418484) bereikbaar van Maandag tot en met Vrijdag van 7:00 - 19:00. 

0